JUICES & SMOOTHIES

FRUIT JUICES

Freshly Pressed [9 oz.]

 • $4.50
 • ORANGE
 • $4.50
 • GRAPEFRUIT
 • $2.95
 • APPLE
 • $4.50
 • ORANGE MANGO
 • $4.50
 • ORANGE STRAWBERRY
 • $4.50
 • ORANGE BANANA

SMOOTHIES

All smoothies are made from fresh fruits & low fat frozen yogurt

 • $5.50
 • PINA COLADA
 • $5.50
 • TROPICAL BERRY
 • $5.50
 • TROPICAL ORANGE MANGO
 • $5.50
 • PEANUT BUTTER & BANANA
 • $5.50
 • STAWBERRY BANANA
 • $5.50
 • ORANGE & BANANA
 • $5.50
 • BANAN-O-RAMA
 • $5.50
 • STRAWBERRY BANANA
 • $5.50
 • CHOCOLATE & BANANA
 • $5.50
 • STRAWBERRY & KIWI